Yönetim

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Aytül Özüm, Müdür (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) aozum@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Huriye Reis (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bölüm Başkanı) huriye@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Hande Seber   (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) hande@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Pınar Taşdelen (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) pinart@hacettepe.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. İmren Yelmiş  (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) imren.yelmis@hacettepe.edu.tr


Sekreterya

Arş. Gör. Emine Akkülah Doğan(İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)emineakkulah@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Güven Çağan(İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)guvencagan@hacettepe.edu.tr