Projeler
  1. Merkez Yönetim Kurulu'nun Mart 2012'de aldığı karar ile İngiliz Kadın Yazarlar konulu 4 kitaplık bir dizi hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu dizinin üçüncü kitabı olarak 19. Yüzyıl İngiliz Kadın Yazarlar kitabını hazırlama ve yayımlama çalışmalarına başlanmıştır.
  2. Merkez Yönetim Kurulu'nun Mart 2012'de aldığı karar ile İngiliz Kadın Yazarlar konulu 4 kitaplık bir dizi hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu dizinin ikinci kitabı olarak 18. Yüzyıl İngiliz Kadın Yazarlar kitabını hazırlama ve yayımlama çalışmalarına başlanmıştır.
    Bu kitap 2016’da Hacettepe Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

  3. Merkez Yönetim Kurulu'nun Mart 2012'de aldığı karar ile İngiliz Kadın Yazarlar konulu 4 kitaplık bir dizi hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu dizinin ilk kitabı olarak Ortaçağdan 17. Yüzyıla İngiliz Kadın Yazarlar’ın hazırlama ve yayımlama çalışmalarına başlanmıştır.
    Bu kitap Haziran 2014'de Hacettepe Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

  4. 24 Mayıs 2004 ve 7-8 Ağustos 2004 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Prodüktivite Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için iki adet İngilizce sınavı hazırlandı ve uygulandı.