Misyon ve Vizyon

Merkezin Amacı

İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında araştırma ve yayın yapmak, projeler yürütmek, alanla ilgili ulusal ve uluslararası konferans, panel, seminer ve kongreler düzenlemek, bu alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı araştırmacılar, yazarlar ve sanatçılarla işbirliği yapmak, İngilizler tarafından Türkiye hakkında yazılmış anı, seyahatname ve benzeri kaynakların Türkçeye çevrilmesini ve yayınlanmasını sağlamak, alanla ilgili basılı ve görsel Türkçe ve İngilizce materyal toplamak, arşiv ve kütüphane oluşturmak ve bu kaynakları araştırmacılara sunmak, İngiliz edebiyatı ve kültürüne ilişkin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine bilimsel ve pedagojik katkıda bulunmaktır.

Merkezin Vizyonu

Merkezin, İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında bilimsel, nesnel, alanında katkı sağlayıcı, yenilikçi ve ilerici araştırma ve çalışmalar yapması, ülkemiz yararına araştırma projeleri geliştirmesi, alanla ilgili ülkemizde yürütülen bilimsel araştırma ve etkinliklerde öncülük ve işbirliği yapması öngörülmektedir.